Cắt giảm chi phí – Tăng hiệu quả Marketing

Smedia với các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong việc hoạch định Chiến lược Marketing tổng thể, sẽ giúp khách hàng phân tích – đánh giá kế hoạch Marketing theo những mô hình hiện đại và chuyên nghiệp nhất. Những kế hoạch Marketing của khách hàng sẽ được tối ưu hóa, giúp cắt giảm ngân sách, đồng thời tăng hiệu quả tối đa.

      Khi nào doanh nghiệp cần Đánh giá chiến lược Marketing ?

  • Doanh nghiệp tốn quá nhiều chi phí mà vẫn không đạt được kết quả Marketing mong muốn?
  • Doanh nghiệp không tiếp cận được khách hàng tiềm năng, tỷ lệ chuyển đổi thấp.
  • Doanh nghiệp không chắc chắn kế hoạch Marketing của mình có thực sự thành công và hiệu quả.
  • Khi doanh nghiệp triển khai Marketing mà KPIs không đạt được trên các kênh.
  • Doanh nghiệp muốn được đánh giá khách quan từ những chuyên gia trong lĩnh vực Marketing.

Quy trình Đánh giá Chiến lược Marketing

   

 Quy trình Đánh giá Chiến lược Marketing

  • Bước 1: Nhận thông tin về chiến lược Marketing của doanh nghiệp
  • Bước 2: Phân tích và hoạch định lại một cách sơ bộ trên những mô hình hiện đại nhất
  • Bước 3: Đưa ra đánh giá về Chiến dịch Marketing của doanh nghiệp
  • Bước 4: Đưa ra định hướng thay đổi cho doanh nghiệp
  • Bước 5: Đánh giá và hoàn thiện thay đổi cho doanh nghiệp